top of page
קו ראשון
קו ראשון
שדרות
7.10.23, 3:30
פורסם על ידי שמעון - תושב שדרות בתאריך 22/10/23

Add a Title

חזרה >

חוסן לאומי

צילום על ידי: אביב אברג'ל

ישבנו בממד, שמענו יריות וכל זה. הבת שלי ראתה במצלמות האבטחה מחבלים בתוך הבית שלי. כולנו בוכים, הילדים בוכים וצועקים. אמרתי להם שאם הם יצעקו ייכנסו בפנים ויהרגו אותנו. אני רואה מחבלים יורים מחוץ לבית. מה יש לי להגיד לילדים?? אין ברירה, מה נעשה? נמות? מסתכלים על היחידה למטה, הכל היה מכובה לא רואים שום דבר. הוא המחבל הלך לראות בביוב אולי המכסה פתוח, הם חשבו שאנחנו בפנים. הם מסתכלים ולא רואים אף אחד. הם לא ידעו שאנחנו למטה בממ"ד. אחד הילדים, ניתאי, התקשה לשמור על שקט: "כשראיתי את המחבלים ראינו את המוות. נפרדנו מהמשפחה. הרגשתי חרדות. שאני לא ישן בלילה. אני מדמיין אותם אצלי בעיניים, את המחבלים. הם נראים כמו חולצה של צה"ל אבל שלהם. עם הנשקים. מפחידים".

לקריאת תיעודים נוספים ממיקום:

Add a Title

בארי

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page