top of page
קו ראשון
קו ראשון
בארי
16.10.23, 10:47
פורסם בתאריך 01/11/23 ב"פייסבוק"

(לצפיה במקור)

חזרה >

חוסן לאומי

צילום על ידי: אביב אברג'ל

שלוש קומות מתחת למחלקה שבה מורדמת ומונשמת חנהל'ה קריצמן בת ה-88 שנפצעה בקיבוץ בארי - נולד הנין העשירי שלה, והביא איתו קרן אור למשפחה!
אביגיל, אשתו של ליאור נכדה, שיתפה לאחר הלידה:
״אני מרגישה שאני צריכה לקחת אותו אליה. זה סוריאליסטי שאני יולדת והיא מאושפזת פה למעלה.
זה מעגל החיים כאן במדינת ישראל. אני לא יודעת איך משתקמים מדבר כזה. להביא ילדים זו התשובה היחידה״.

לקריאת תיעודים נוספים מבארי:

Add a Title

בארי

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page