top of page
קו ראשון
קו ראשון
אין מיקום
אין תאריך ושעה
פורסם על ידי undefined בתאריך 20/11/23

Add a Title

חזרה >

חוסן לאומי

לקריאת תיעודים נוספים ממיקום זה:

06/10/23, 9:00

אורלי משהבוחנת במכון הרישוי, מתנדבת ב'טנג׳נט מעגל נשים 29 ירושלים' "לרדת לדרום עם 10,000 קובה. כן, כן, בזכות פוסט קטן בפייסבוק הצלחנו להגיע ל-200 נ...

חוסן אזרחי

19/11/23, , 11:

י׳ סטודנטית לרפואה באיכילוב קיבלה הודעה מאחיה, רב סרן ר' - טייס מסוקים בחיל האוויר, שהוא נמצא על מנחת המסוקים בבית החולים!י׳ שהופתעה מהביקור הלא מתוכ...

חוסן אזרחי

18/11/23, , 10:

ספר התורה הזה הוצא מנצרים ב-2005, והוכנס השבוע ע"י גדוד 9215 של השריון למקום בו היה בית הכנסת ההרוס בחורבות הישוב נצרים! את בית הכנסת שרפו המחבלים מ...

חוסן אזרחי
bottom of page