top of page
קו ראשון
קו ראשון
נירעם
12.10.23, 12:17
פורסם על ידי זיו רובינשטיין כתב פוסט בפייסבוק על ענבל ליברמן בתאריך 25/10/23

(לצפיה במקור)

חזרה >

לאשה שבתמונה קוראים ענבל ליברמן.
כשייגמר הכל, האשה הזו תקבל את פרס ישראל.
סיפור גבורתה הוא ספור שייכנס למיתוס הישראלי לדורותיו.
ענבל היא הסיבה שיש קיבוץ אחד בכל העוטף שנשאר ללא פגועים. ניר עם.
ענבל, בת הקיבוץ שהבינה ראשונה בכל מדינת ישראל מה קורה.
רצה כמו מטורפת מבית לבית, אירגנה את כיתת הכוננות, הכינה תוכנית עבודה להגנה על הקיבוץ והעמידה גברים במארבים על הגדר של הקיבוץ
כל המחבלים שהגיעו לקיבוץ חוסלו על הגדר!!!! 25 מחבלים!! היא חיסלה.
גיבורת ישראל.
וכן, גם היא שמאלנית בוגדת אנרכיסטית שמפגינה בקפלן.

לקריאת תיעודים נוספים ממיקום:

Add a Title

בארי

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click “Edit Text” to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page