top of page
קו ראשון
קו ראשון
רעים
12.10.23, 6:09
פורסם על ידי רעות קרפ, ליה קרפ, דריה קרפ, לביא קרפ בתאריך 25/10/23

Add a Title

חזרה >

סיפור מלחמה

לקריאת תיעודים נוספים מרעים:

26/10/23, , 1:3

רעים

הנשיא הרצוג: התרגשתי לפגוש ברהט גיבור ישראלי, יוסוף אלזיאדנה, שבאומץ ונחישות בלתי רגילים הציל בשבת השחורה לפחות 30 צעירים מהמסיבה ברעים, כולל פצועים....

חוסן אזרחי

22/10/23, , 7:5

רעים

לאחר שדחה את הדוברות מלספר כי צריך להתאושש.אני מפרסמת ללא ידיעתו כדי שכולם ידעו איזה לוחם יש לנו!תקציר מהסיפור של הלוחם שלנו..בתמונה מיכאל ליג׳עלם...

סיפור מלחמה

30/10/23, , 10:

רעים

כשבועיים אחרי הטבח יצאתי לרעים לתעד את מה שנשאר אירי הטבח.את הרשמים ערכתי לסרט קצר....

סיפור מלחמה
bottom of page