top of page
קו ראשון
קו ראשון
רעים
26.10.23, 13:38
פורסם בתאריך 30/10/23

Add a Title

חזרה >

חוסן לאומי

צילום על ידי: אביב אברג'ל

הנשיא הרצוג:
התרגשתי לפגוש ברהט גיבור ישראלי, יוסוף אלזיאדנה, שבאומץ ונחישות בלתי רגילים הציל בשבת השחורה לפחות 30 צעירים מהמסיבה ברעים, כולל פצועים.
״אני אזרח ישראלי וידעתי שאני חייב להיכנס ולהציל אותם״, אמר לי בפגישתנו. תודה יוסוף, אתה חלק מפניה היפות של מדינת ישראל!

לקריאת תיעודים נוספים מרעים:

22/10/23, , 7:5

רעים

לאחר שדחה את הדוברות מלספר כי צריך להתאושש.אני מפרסמת ללא ידיעתו כדי שכולם ידעו איזה לוחם יש לנו!תקציר מהסיפור של הלוחם שלנו..בתמונה מיכאל ליג׳עלם...

סיפור מלחמה

07/10/23, 3:30

רעים

המבט הראשון שלכם רואה כאן חיוכים של שבט נובה, חיוכים שספרו את הדקות אחורה עד שהזריחה היפה הגיעה ועשתה לנו פרפרים בבטן כמו באהבה ראשונה , ככה אנחנו ה...

סיפור מלחמה

07/10/23, 3:30

רעים

בשעה 8:20 אתמול בבוקר נכנסו מחבלים לבית של דביר.הוא זינק עליהם על גרזןניסה להגן בגופו על 2 ילדיי ששהו איתו בממ"דנרצח לעיני הילדיםחברה שלו סתיו גם ...

סיפור מלחמה
bottom of page