top of page
קו ראשון
קו ראשון
Re'im Parking Lot
6.10.23, 3:00

Share

פורסם על ידי יעל פלדמן בתאריך 22/10/23 ב"פורסם ב חדשות באר , שבע והנגב"

(view source)

< Back

War Story

Photos by אביב אברג'ל

’הייתי במסיבה שנקראה ‘’פסיידאק'', בהשתתפות כ-60 איש, שנערכה במקביל מסיבה הגדולה ‘’נובה'', מספרת יעל. ‘’בשעה שש וחצי בבוקר שמענו ירי טילים. הפסקנו את המוזיקה מיידית. אנשים התחילו לברוח. אנחנו לא יודעים מה קרה איתם. שמענו כל הזמן מרחוק את האזעקות, את היריות, תפסנו מחסה. רצינו לעזור למארגנים לקפל את הציוד ואז התחילו להגיע הודעות של מה שמתרחש במסיבה ברעים.שמענו יריות מסביב, ראניו כלי טיס. הסתתרנו כ-9 שעות, עד השעה 5:00 בערב. רק בשעה 3:00 לפנות בוקר הצלחנו להגיע לרכב שלנו סמוך למגן. אנחנו לא יודעים מה קרה לאנשים האחרים, כולם מנותקי קשר'.
’היה חבר במסיבה, שמצאו עדויות שהוא נחטף לעזה. משתתפי המסיבה שאני יודעת שהם יצאו, מחפשים את החברים שלהם, זלאטה, איתי, בחור בשם יובל שככל הנראה נחטף'.
‘היו גופות מפוזרות בשטח, היו קולות ירי. היום אני מבינה שמי שרץ לכביש, נרצח. מי שרץ לכביש, זה אנשים שכיום הם בבחינת נעדרים'.
גודל הזוועה היה בלתי נקלט: ‘’עד שהבנו מה קורה לקח לנו זמן. התקשרנו למשטרה, הם אמרו לנו שיש התקלות מול מחבלים. שלחנו להם מיקום. בסוף ברחנו לכיוון מקום שנקרא חוות היען, מרחק של כקילומטר, משם הצלחנו להימלט לבאר שבע. הייתה משטרה בדרך, הבהבנו להם כדי שלא ירו בנו''.

To read additional documents from this location:

Add a Title

Location

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page