top of page
קו ראשון
קו ראשון
Nir Am
7.10.23, 3:30

Share

פורסם על ידי זיו רובינשטיין כתב פוסט בפייסבוק על ענבל ליברמן בתאריך 22/10/23

(view source)

< Back

War Story

לאשה שבתמונה קוראים ענבל ליברמן.
כשייגמר הכל, האשה הזו תקבל את פרס ישראל.
סיפור גבורתה הוא ספור שייכנס למיתוס הישראלי לדורותיו.
ענבל היא הסיבה שיש קיבוץ אחד בכל העוטף שנשאר ללא פגועים. ניר עם.
ענבל, בת הקיבוץ שהבינה ראשונה בכל מדינת ישראל מה קורה.
רצה כמו מטורפת מבית לבית, אירגנה את כיתת הכוננות, הכינה תוכנית עבודה להגנה על הקיבוץ והעמידה גברים במארבים על הגדר של הקיבוץ
כל המחבלים שהגיעו לקיבוץ חוסלו על הגדר!!!! 25 מחבלים!! היא חיסלה.
גיבורת ישראל.
וכן, גם היא שמאלנית בוגדת אנרכיסטית שמפגינה בקפלן.

bottom of page