top of page
קו ראשון
קו ראשון
Re'im
6.10.23, 21:00

Share

פורסם על ידי טליה בתאריך 19/11/23 ב"טוויטר"

(view source)

< Back

גיא שמחי

Photos by אביב אברג'ל

סמ"ר גיא שמחי, בן 20,
ואביו, תא"ל במיל. דדי שמחי מגדרה:

גיא לוחם בסיירת צנחנים בחופשה, בילה בפסטיבל המוזיקה בחניון רעים.

כשהחלה מתקפת החמאס, שהה יחד עם עוד 14 מחבריו בדירת חבר בקיבוץ רעים.

החבר, לוחם במגלן, היה חמוש. גיא לא היה חמוש.

כשהבינו גיא וחברו שהמחבלים עומדים לפרוץ לדירה, הכניסו את כל 14 חבריהם לממ"ד.

גיא, לוחם שלא יכול היה לשאת את המחשבה שחברו יילחם בעוד הוא יושב מאובטח בממ"ד, סירב להיכנס לממ"ד. התעקש להישאר עם חברו בחוץ, להגן על הממ"ד ולהילחם איתו ביחד במחבלים בידיים חשופות.

שני מחבלים פרצו לתוך הדירה וחוסלו על ידי גיא וחברו, אבל רימון שהצליחו להשליך פנימה לסלון, בו שהו גיא וחברו, פגע בגיא.

הוא ניסה לקפוץ החוצה מהחלון, אבל המחבלים האחרים שנותרו מחוץ לדירה יידו בו עוד שני רימונים וירו בו שני קליעים והרגו אותו.

חברו וכל יתר החברים בממ"ד ניצלו, והם מייחסים את הצלת חייהם לגבורת גיא, שמנע בגופו את השתלטות המחבלים על הדירה.

To read more testimonies from Re'im:

10/10/23, , 2:2

Re'im

רס"ב יגאל זינגר חילץ והוביל אחריו כ-100 מכוניות מאיזור הקרב ברעים ועד לעיר נתיבות. כאשר הגיע לעיר ונכנס לתחנת המשטרה, אסף כלי נשק ותחמושת וחזר לזירה...

National Resilience

07/10/23, 3:30

Re'im

הם הביאו אותי לסלון של הבית ואז הם הביאו את שני הילדים- את אשל ואת נגב אליי. מאותו רגע הם העבירו אותנו בין בתים, כשהכל הרס, חורבן ודם. אשל בן 4.5 חודש...

War Story

26/10/23, , 1:3

Re'im

הנשיא הרצוג: התרגשתי לפגוש ברהט גיבור ישראלי, יוסוף אלזיאדנה, שבאומץ ונחישות בלתי רגילים הציל בשבת השחורה לפחות 30 צעירים מהמסיבה ברעים, כולל פצועים....

National Resilience
bottom of page