top of page
קו ראשון
קו ראשון
Pri Gan
6.10.23, 21:00

Share

פורסם על ידי כיתת הכוננות של הישוב שלומית:
בתאריך 17/12/23

Add a Title

< Back

War Story

Photos by אביב אברג'ל

כיתת הכוננות של הישוב שלומית:

מושב פרי גן ממוקם בחלק הצפוני של 'חבל שלום' - גוש המושבים שמול גבול מצרים מדרום לרצועה. הישוב שלומית הוא הקיצוני בחלק הדרומי, על הגבול המצרי.

בשבת בבוקר ה 7.10 החלו הדיווחים בקשר על פלישה רגלית מסיבית של מאות ואלפי מחבלים לכל אורך הגזרה, ועל קרבות כיבוש ישובים ישראלים. הישוב שלומית לא מותקף עדיין.

רבש"ץ שלומית בני משולם מורה לכיתת הכוננות הישובית לדרוך כלי נשק ולא לצאת מהבתים, בעוד הוא יוצא לסיור בישוב כדי לראות אם גם שלומית מותקף.

חברי כיתת כוננות שלומית שומעים את רבש"ץ החבל מודיע בקשר שיש מחבלים רבים בפרי גן והוא נלחם בהם.

הדילמה קשה: מצד אחד הדיווחים על פשיטה המונית של מחבלים חמושים לעייפה המתניידים מנקודה לנקודה על גבי אופנועים וטנדרים, מה שמעמיד גם את משפחות הישוב שלומית בסכנה ברורה ומיידית.

מצד שני, בפרי גן כבר מתחולל קרב קשה. תושביו חייבים עזרה והיא לא תגיע מקיבוץ חולית, הקרוב ביותר לפרי גן, כי גם הוא כבר נפרץ וגם בו מתחיל להתחולל טבח.

תושבי שלומית יודעים שפרי גן הוא מושב ותיק שתושביו מבוגרים יחסית ופחות כשירים ללחימה מתושבי שלומית – ישוב צעיר יחסית שמירב תושביו בגיל הלחימה.

הם גם יודעים שכיתת הכוננות של פרי גן הוזנחה עם הזמן והמושב למעשה כמעט חסר הגנה.

רבש"ץ שלומית בני משולם עושה הערכת מצב מהירה ומחליט לצאת משלומית לפרי גן להילחם במחבלים.

שני חברי כיתת הכוננות שאיתו בזמן שהוא מקבל את ההחלטה, עוז ששון ובועז בירן, מחליטים להצטרף אליו והשלושה יוצאים לפרי גן, המרוחק משלומית 10 ק"מ.

כעבור דקות אחדות הם כבר בפרי גן, מחפשים את המחבלים, מוצאים אותם, ומגרים אותם להילחם בהם, כדי שיחדלו מניסיונותיהם לפרוץ לבתים ולרצוח את יושביהם.

ראשון נפגע בועז בירן מכדור קלץ' בכתף, שחודר לריאה. הוא נגרר לאחור על ידי חברו עוז ששון.

מחבל רץ לכיוונם כדי להרוג אותם ועוז ששון מנהל מולו קרב יריות משבעה מטר. שניות לאחר הפגיעה בבועז נפגע גם עוז מכדור בירך וכעת שניהם מנוטרלים.

עוז שולח הודעה קולית בווטסאפ של כיתת הכוננות על כך שבועז והוא פצועים וזקוקים לחילוץ. את ההודעה שומע בשלומית חברם לכיתת הכוננות יהודה רבינוביץ'. הוא טס לפרי גן במהירות של קרוב ל 200 קמ"ש, לחלץ אותם.

בעקבותיו יוצאים לפרי גן שלושה חברי כיתת כוננות נוספים ראובן שישפורטיש, משה אבוקסיס ומיכאל גוטסמן.

מיכאל גוטסמן נפגע מיד עם הגעתם לפרי גן. מעט אחריו נפגע גם יהודה רבינוביץ'. את הודעת רבינוביץ' על פציעתם שומע חברם לכיתת הכוננות בכור סוויד, שנמצא בכלל אצל הוריו בישוב שובה, המרוחק למעלה מחצי שעת נסיעה. הוא יוצא מיד לעזרתם.

בדרך לפרי גן הוא נתקל במחבלים, נלחם בהם, מחסל כמה מהם ונהרג.

הדיווחים הקשים מפרי גן בווטסאפ של כיתת הכוננות של שלומית, מוציאים לדרך כוח שלישי – עוז גליק ואביעד כהן, שמותירים מאחוריהם את משפחותיהם בשלומית כשהם מוגנים על ידי שני חברי כיתת כוננות בלבד.

הבא להיפגע הוא אביעד. ראובן מושך אותו למחסה ונפגע גם הוא. שניהם, חברים קרובים בחייהם, נהרגים זה לצד זה.

בשלב זה נותרו כשירים ללחימה שלושה בלבד מתוך תשעת חברי כיתת הכוננות של שלומית, הנלחמים בפרי גן.

לאחר כחצי שעה של קרב גבורה עקשני, התייאשו המחבלים מתוכניתם לכבוש את פרי גן ולרצוח את תושביו. הם הסתלקו והקרב הסתיים.

בקרב בפרי גן נפלו אביעד כהן וראובן שישפורטיש.

בדרך לפרי גן נהרג בכור סוויד.

עוז ששון, בועז בירן, מיכאל גוטסמן ויהודה רבינוביץ' נפצעו.

איש מתושבי פרי גן לא נפגע.

חבר נוסף בכיתת הכוננות של שלומית, קצין הצנחנים רס"ן אוריאל ביבי, נפל בקרב ליד בארי, בדרכו להצטרף ללחימה.

bottom of page