top of page
קו ראשון
קו ראשון
Re'im
12.10.23, 6:01

Share

פורסם על ידי אביטל אלדג'ם בתאריך 25/10/23

(view source)

< Back

War Story

הם הביאו אותי לסלון של הבית ואז הם הביאו את שני הילדים- את אשל ואת נגב אליי. מאותו רגע הם העבירו אותנו בין בתים, כשהכל הרס, חורבן ודם. אשל בן 4.5 חודשים ונגב לקראת 4. מעבירים אותנו בין בית לבית, כשכל הזמן יש יריות בדרך, כל הזמן שלוליות של דם. הם שורפים את הבתים, רכבים שרופים. ואז הם מוציאים אותי עם הילדים מחוץ לבתים ומובילים אותנו אל הגדר שעוטפת את הקיבוץ. הייתה שם פרצה בגדר והם מתחילים, אנחנו מתחילים, ללכת לעזה. אני והילדים והמחבלים. כל הזמן הם אמרו לי "QUICK". בינתיים יש כל הזמן יריות. אנחנו ממשיכים, עברנו את הגדר. נגב היה על אחד המחבלים על הכתפיים, הוא כל הזמן רק צרח שהוא רוצה לרדת. אשל היה עליי. אנחנו מגיעים ממש לעזה, אני רואה את הבתים, והם עושים לי ככה עם היד (ללכת). מורידים את אשל והולכים לכיוון עזה ואני נשארת עם שני הילדים ומבינה שעכשיו אנחנו משוחררים, ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה, לבד ברגל עם שני ילדים. אנחנו כבר לקראת עזה, אחרי הגדר של המערכת, הבתים של עזה מולי. כשהוציאו אותי מהממד הם הלבישו אותי בשלוש חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. שתי ילדים איתי, עשיתי מנשא לאשל ונגב שהיה פצוע ברגל מרסיס זחל, היה איתי קצת על הגב והלך ברגל והוא היה אמיץ. ובדרך יש כל הזמן הפצצות, ואז אנחנו מגיעים לגבול ואני רואה עוד חולייה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הידים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול. הם לא פגעו בנו, הם המשיכו לעזה. המשכנו ללכת, פשוט האמנתי שנגיע. הם חייבים לחזור הביתה.

To read additional documents from this location:

Add a Title

Location

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page