top of page
קו ראשון
קו ראשון
Sheba
11.12.23, 6:57

Share

פורסם בתאריך 17/12/23

(view source)

< Back

National Resilience

לרותם, לוחם חי"ר שנפצע ביום הראשון של הלחימה בעזה ואיבד את רגלו, יש עוד תהליך שיקום לפניו.
במחלקת השיקום בתל השומר הוא פגש את Avivit Ovadya המתנדבת המדהימה מעמותת ידי אור, שהעניקה לו טיפולי גוף-נפש לתמיכה בהחלמה ובשיקום שלו ❤️🇮🇱❤️
@עמותת ידי אור - מטפלים למען הקהילה

bottom of page