top of page
קו ראשון
קו ראשון
Re'im
25.10.23, 11:00

Share

פורסם על ידי אסנת ראובן בתאריך 25/10/23

Add a Title

< Back

National Resilience

Photos by אביב אברג'ל

גיבורים!
דקלה ועופר חביביאן ממושב פטיש, חילצו ואירחו עשרות נערים מהמסיבה ברעים
בשבת בבוקר קיבלה דקלה חביביאן שיחת טלפון מאלעד, תלמיד שלה לשעבר שסיפר שבאותו זמן הוא ברח עם כמה מחבריו מהמסיבה ושהם צריכים עזרה,
הוא ביקש לבוא אליה והיא נענתה מיד.
עופר, בעלה של דקלה יצא עם הרכב לשטח, בהתאם למיקום שהוא קיבל: "הלכתי להביא את אלעד ולא ידעתי שצעירים נוהרים בזמן הזה למושב ובורחים מהתופת.
מראות הזוועה בעת המנוסה גרמו לצעירים לחשוד בי. הם ביקשו ממני לפרט להם לאן בדיוק אני מסיע אותם.
נסעתי מדרך צדדית שלאחר מכן התברר לי שדקה קודם לכן עבר בכביש הרכב של המחבלים בדרך לאופקים. בהמשך נסעתי לאסוף את השומר שאני מעסיק ברעים, בהמשך ראיתי שוטר שעמד לירות עליי אז נעצרתי.
אחר כך הוא הסביר שאם לא הייתי עוצר לגמרי, הוא היה יורה".
עופר ידע על אנשים נוספים שעדיין נמצאים בתופת ונסע להביא גם אותם!
במהלך כמה נסיעות, עופר הביא עוד ועוד נערים לביתו וכך הנערים ניצלו.
סיפור עם סוף טוב, בזכות אלעד שראה במורה שלו כתובת בשעתו הקשה!
(משרד החינוך)

To read more testimonies from Re'im:

26/10/23, , 1:3

Re'im

הנשיא הרצוג: התרגשתי לפגוש ברהט גיבור ישראלי, יוסוף אלזיאדנה, שבאומץ ונחישות בלתי רגילים הציל בשבת השחורה לפחות 30 צעירים מהמסיבה ברעים, כולל פצועים....

National Resilience

06/10/23, 9:00

Re'im

רס"ב יגאל זינגר שוטר בימ"ר נגב:ב 7.10 עבד רס"ב יגאל זינגר באבטחת המסיבה ברעים. הוא היה חמוש באקדח בלבד.יגאל מספר שמתקפת הטילים שהחלה בסביבות שש וח...

War Story

06/10/23, 9:00

Re'im

סמ"ר גיא שמחי, בן 20,ואביו, תא"ל במיל. דדי שמחי מגדרה:גיא לוחם בסיירת צנחנים בחופשה, בילה בפסטיבל המוזיקה בחניון רעים.כשהחלה מתקפת החמאס, שהה יחד...

War Story
bottom of page