top of page
קו ראשון
קו ראשון
The Jewish Quarter
7.10.23, 9:00

Share

פורסם בתאריך 26/10/23

Add a Title

< Back

National Resilience

עם צאת חג שמחת תורה מצאנו את עצמנו ברובע היהודי, לכל תלמידות התוכנית הדירות של המדרשה הן הבית שלהן לשנה זו. במהלך השבוע הראשון התאספנו כאן וניסינו ליצור שגרה כלשהי של לימוד תורה במלחמה ולתרום איפה שניתן.
היינו בין היחידות שהגיעו להתפלל בכותל בזמנים רגישים אלה ועלה רעיון להיעשות שליחות בשם אנשים להתפלל על יקיריהם בכותל המערבי. התחלנו להפיץ קישור שבו אנשים שהיו מנועים מלהגיע בעצמם לכותל המערבי בעקבות המצב לא יצטרכו לוותר על הזכות הזו שיש לנו מאז השיחרור של העיר העתיקה במלחמת ששת הימים.
מעל 250 איש מילאו את הקישור עם שמות של מעל 400 חיילים לתפילות להצלחתם, שמות של נעדרים וחטופים ושל פצועים לתפילות.
מאז קבוצה של בנות מקפידה ללכת להתפלל ערבית, תהילים ומי שברך בשם כל המבקשים עבור כל האנשים האלה!
אלה בנות שהמשפחות שלהן בכלל לא גרות בישראל, אך גם ברגעים אלה בחרו להישאר עם עמ"י בא"י ולעשות מה שאפשר כדי לחזק את העם.

To read additional documents from this location:

Add a Title

Location

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

.

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

Add a Title

Add a Title

Add paragraph text. Click "Edit Text" to customize this theme across your site. You can update and reuse text themes.

Add a Title

bottom of page